top of page

Matchningsuppgifter

Ju mer exakta uppgifter vi får av dig ju effektivare kan vi leverera lämpliga matchningar till dig

 

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till arbetsgivare utan ditt samtycke. Vi delger heller aldrig information till arbetsgivare huruvida någon i deras egen personal är registrerade hos oss.

Välj ersättningsform

Vilket ersättningsspan vill du att vi matchar dig mot?
Tänk på att en rimlig nivå ökar möjligheten till en matchning

Vill du bli matchad mot anställning eller som konsult via eget bolag?
Skyddad yrkestitel

Från 1:e juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Du behöver inneha bevis från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som undersköterska.

Har du B-kökort?

1/5

bottom of page